Μ.Κ.Ο ===διετία 2005-2006 -μόνο στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 170.000.000 ΕΥΡΩ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Οικονομία και ΜΚΟ στην Ελλάδα

      Οι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), συνιστούν, πλέον, και στη χώρα μας, ένα δυναμικό και υπολογίσιμο μέρος της κοινωνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, την τελευταία, τουλάχιστον πενταετία, μέσα απο μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία και έντονη δραστηριοποίηση, αποτελούν αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης. Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι προδιαγραφόμενες πολιτικές απασχόλησης λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψιν τους το ρόλο και τη σημασία των ΜΚΟ.

      Συνοπτικά, οι παράμετροι που συνθέτουν ένα ιδιαίτερα στέρεο υπόβαθρο για τη σχέση ΜΚΟ-απασχόλησης είναι τα παρακάτω:

Ψ      Η ποσοτική αύξηση των ΜΚΟ. Στοιχεία και έρευνες έχουν καταγράψει 32.000 μη κυβερνητικούς φορείς στη χώρα μας. Χωρίς αυτή η ποσοτική διάσταση του φαινομένου να προσδιορίζει απαραίτητα την δυναμική του χώρου, σε κάθε περίπτωση προσδιορίζει ένα ενεργό φαινόμενο που δεν μπορεί να αγνοηθεί και δεν είναι αμελητέο.

Ψ      Η αύξηση των πόρων που διαχειρίζονται οι ελληνικές ΜΚΟ και η ανάπτυξη της αντίστοιχης οικονομίας. Συνολικά υπολογίζεται ότι οι ελληνικοί ΜΚΟ για τη διετία 2005-2006 διαθέτουν το χαρακτηριστικό της επιλεξιμότητας και έχουν τη δυνατότητα να διαχειρισθούν περίπου 220,000,000 ΕΥΡΩ.  Με πρόχειρους υπολογισμούς οι διαθέσιμοι εγχώριοι κρατικοί πόροι για τη διετία 2005-2006[1] μόνο στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 170.000.000 ΕΥΡΩ (90.000.000 απο την Πρωτοβουλία EQUAL, 30.000.000 απο το Πρόγραμμα καταπολέμησης του αποκλεισμού και των συνοδευτικών υπηρεσιών, 10.000.000 απο το INTERREG για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, 12.000.000 απο το ΥΠ.ΕΞ για τη χρηματοδότηση δράσεων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο τομέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες και υπο μετάβαση χώρες καθώς και , ενίσχυση θέσεων απασχόλησης απο τον ΟΑΕΔ, ΟΤΑ, Περιφέρειες, Νομαρχίες). Επίσης, σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσουμε την εξεύρεση πόρων απο ΜΚΟ, αποτέλεσμα χορηγιών σε χρήμα καθώς και χορηγιών σε είδος όπως επίσης και άλλων πόρων που είναι σε θέση να κινητοποιήσουν οι ΜΚΟ (εθελοντές, χορηγοί επικοινωνίας, παραχώρηση χώρων, κ.ο.κ.). Γίνεται, λοιπόν, για πρώτη φορά αντιλητή η δυνατότητα που υπάρχει για τη στήριξη των δράσεων και των πρωτοβουλιών των ΜΚΟ στη χώρα μας.

 • Επίσης, οι ελληνικές ΜΚΟ μπορούν να διεκδικήσουν, και το κάνουν, με σχετική, όμως, επιτυχία, πόρους, απο την Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. χρηματοδοτεί το σύνολο των Ευρωπαικών ΜΚΟ με πόρους οι οποίοι σε ετήσια βάση ανέρχονται σε τουλάχιστον 400,000,000 ΕΥΡΩ. Ενα μικρό μέρος αυτών απορροφάται απο τους αντίστοιχους ελληνικούς. Σίγουρα υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για την αξιοποίηση των πόρων της Ε.Ε. απο τις ελληνικές ΜΚΟ. Και αυτός ο δρόμος συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα σχεδιασμού δράσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες, την ανεύρεση ίδιων πόρων, το επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης αυτών κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση, οι πόροι της Ε.Ε. καλύπτουν το σύνολο της καθημερινής μας δραστηριότητας (αναπτυξιακή συνεργασία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνικές υπηρεσίες, κ.ο.κ.).

http://www.ierd.duth.gr/courses/mps/syl_mps_mko_sklias.htm


«κόλπο» του δημοσίου χρήματος.διατίθενται ετησίως για τις ΜΚΟ, τα οποία ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Κυριακή, 16.12.07


Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Εξωτερικών μπαίνουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με νομοσχέδιο που θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή μετά τις γιορτές. Οι διατάξεις του θα προκαλέσουν πολλούς πονοκεφάλους στις κρατικοδίαιτες ΜΚΟ που δεν έχουν να παρουσιάσουν έργο, αφού θα οδηγηθούν είτε σε κλείσιμο είτε σε αλλαγή πορείας.

Οι σημαντικές αλλαγές είναι οι εξής:

 • Οι ΜΚΟ θα χρηματοδοτούνται πλέον από τον κρατικό κορβανά κατά το 50% των αναγκών τους. Το υπόλοιπο ποσόν θα το αναζητούν σε άλλες - ιδιωτικές- πηγές, τις οποίες θα θέτουν υπ'; όψιν του υπουργείου.
 • Για να ενταχθούν στις «λίστες ενίσχυσης» του ΥΠΕΞ θα πρέπει να διαθέτουν «ίδια κεφάλαια» ως βάση εκκίνησης. Αλλά και να καταθέτουν σαφές αντικείμενο έργου, το οποίο, φυσικά, δεν θα έρχεται σε αντίθεση με τους εθνικούς στόχους και τις εθνικές στρατηγικές.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την κρατική επιχορήγηση θα είναι η προϊστορία τους, δηλαδή «τα δείγματα γραφής» που έχουν να επιδείξουν.
 • Θα απορρίπτονται a priori οι αιτήσεις για χρηματοδότηση των παντός είδους «σεμιναρίων».

Πρώτον, διότι το εν λόγω αίτημα αποτελεί συνηθισμένο «κόλπο» κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος και, δεύτερον, διότι είναι πολύ δύσκολος -έως αδύνατος- ο έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους.

Κατά το επιτελείο του αρμόδιου υφυπουργού Εξωτερικών Π. Δούκα, τα νέα αυστηρά κριτήρια θα οδηγήσουν και στη δραστική μείωση των κονδυλίων που διατίθενται ετησίως για τις ΜΚΟ, τα οποία ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ. «Στην καλύτερη περίπτωση κατά το ήμισυ και στη χειρότερη κατά το εν τρίτο», λέγεται, αφού υπολογίζεται ότι από τις 200 Οργανώσεις που αριθμούν σήμερα οι κατάλογοι του υπουργείου θα παραμείνουν οι 60-70. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν και Οργανώσεις που ανταποκρίνονται στο ρόλο τους. Ηδη μπήκε το πρώτο μαχαίρι: από τις αιτήσεις για ίδρυση νέων ή για ανανέωση παλαιών «συμβάσεων» με το ΥΠΕΞ απορρίφθηκε το 85% με το αιτιολογικό ότι «δεν πληρούσαν τα κριτήρια».

Τα αρνητικά παραδείγματα είναι άφθονα στα κιτάπια του υπουργικού γραφείου (σ.σ. τα περισσότερα διερευνήθηκαν από τον προκάτοχο του κ. Δούκα, Ευρ. Στυλιανίδη) και αποτυπώνουν το χάος που επικρατεί σ'; αυτόν τον τομέα. Ενδεικτικές περιπτώσεις;Η κατασκευή ενός ανύπαρκτου φράγματος σε χώρα της Αφρικής,

 

ένα πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης ...; στην έρημο

 

 

και ένα άλλο συλλογής ναρκών στο Κόσοβο (σ.σ. το οποίο δεν χρηματοδοτήθηκε, τελικά). Ενα πρόσφατο πρόγραμμα αφορούσε ανέγερση σχολείων σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων με τιμολόγια «ελληνικών προδιαγραφών» (δηλαδή, πανάκριβα σε σχέση με τις τοπικές αγορές). Για την ολοκλήρωσή τους ζητήθηκαν -και δόθηκαν- έξτρα κονδύλια αλλά τα σχολεία παραδόθηκαν ημιτελή ...;

Από κοντά και οι καταγγελίες που έχουν φτάσει μέχρι τη Βουλή για πολιτικούς που αξιοποιούν μηχανισμούς ΜΚΟ για δικό τους όφελος: βουλευτής της Ν.Δ. κατήγγειλε προ ετών (χωρίς να κατονομάσει) ότι Οργάνωση χρησιμοποιήθηκε ως προεκλογικός μηχανισμός αντιπάλου του, ενώ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε (επίσης χωρίς να κατονομάσει) σε συνάδελφό του από τη Ν.Δ. που «μεσολάβησε» για να δοθούν κονδύλια σε «ημετέρα» ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στα Βαλκάνια.

Από τις επώνυμες καταγγελίες ξεχωρίζει αυτή της πρώην διευθύντριας επικοινωνίας των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» Γ. Μπούρα η οποία, με επιστολή της προς τον κ. Στυλιανίδη, κατήγγειλε ότι η διοίκηση της εν λόγω ΜΚΟ «αγόρασε» (παρανόμως) λίστα των Ελλήνων φορολογουμένων για να την αξιοποιήσει καταλλήλως, ενώ πηγές του ΥΠΕΞ παραδέχονται ότι οι «Γιατροί» εμφανίζονται ανοργάνωτοι στα οικονομικά τους.

Ο ίδιος ο πρώην υφυπουργός Πολιτισμού Π. Τατούλης είχε κατηγορήσει από το βήμα της Βουλής τον Γ. Παπανδρέου ότι, ως υπουργός Εξωτερικών, χρηματοδοτούσε αδιαφανώς ΜΚΟ για να δημιουργήσει προσωπικό εκλογικό μηχανισμό - και κατηγορήθηκε από το ΠΑΣΟΚ για «συκοφαντική δυσφήμηση». Στο χορό των καταγγελιών μπήκε πριν από δύο χρόνια και ο τότε υπουργός Υγείας Ν. Κακλαμάνης κάνοντας λόγο για «ΜΚΟ-σφραγίδες» που δίνουν στη δημοσιότητα πλασματικές αρνητικές εκθέσεις για να πετύχουν υψηλή χρηματοδότηση από το ΥΠΕΞ.

Και παραδειγμάτων ουκ έστιν αριθμός. Ο κ. Στυλιανίδης είχε εκφράσει «απορία» για το γεγονός ότι παρέλαβε 360 «πιστοποιημένες» ΜΚΟ στο υπουργείο Εξωτερικών (δηλαδή με πρόγραμμα δράσης - χρονοδιάγραμμα -προϋπολογισμό), τη στιγμή που η Ολλανδία διαθέτει 60 (αν και κατέχει την πρώτη θέση στην Ε.Ε. σε «μη κυβερνητική δράση») ενώ οι ΗΠΑ 85. Και ξεκίνησε τη διερεύνηση στέλνοντας «απόρρητο έγγραφο» στις ελληνικές πρεσβείες σε βαλκανικές χώρες με εντολή να καταγράψουν τα προγράμματα των Οργανώσεων και να τα αξιολογήσουν.

Το αποτέλεσμα ήταν η άμεση διακοπή κάποιων χρηματοδοτήσεων. Η σκυτάλη πέρασε στο διάδοχό του Π. Δούκα και αναμένεται

η συνέχεια.Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΝΗ από τον Ελεύθερο Τύπο


''ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ'' ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΚΟ ΚΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ξαφνικά εμφανίζονται στην Κύπρο «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» συναντούν και ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι Παράγοντες που επισκέπτονται την Κύπρο.
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» έχει χρόνο και συναντά ο κ. Ντάουνερ.
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» παίρνουν μέρος στην Α'; και Β'; Δικοινοτική εκδήλωση, ή και «Πορείες Ειρήνης».
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» παίρνουν μέρος σε «δενδροφυτεύσεις ειρήνης».
«Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» εδώ, «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» εκεί.
Οργιάζουν οι ούτω καλούμενες «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».
Με βάση ποια νομοθεσία ξεφύτρωσαν, αφού στην Κύπρο η νομοθεσία προνοεί για Σωματεία;
Επανειλημμένα, ζητήσαμε από τις αρμόδιες Αρχές να μετονομασθούν τα προσφυγικά μας Σωματεία σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μας ελέχθη ότι η νομοθεσία μας δεν προνοεί κάτι τέτοιο.
Πώς λοιπόν εμφανίσθηκαν ξαφνικά όλες αυτές οι «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» στις οποίες γίνεται συνεχώς αναφορά και πώς «αγκαλιάστηκαν» αμέσως με τόση θέρμη, χρηματοδοτούνται και δίδουν και απόψεις στους ξένους που έρχονται στην Κύπρο;
Μας απασχολεί το θέμα και ζητούμε εξηγήσεις διότι η τόση αγάπη προς όλες αυτές τις «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» μας ανησυχεί όταν τα προσφυγικά μας Σωματεία παραμερίζονται, υπονομεύονται, φιμώνονται και αγνοούνται.
Μας απασχολεί και ζητούμε εξηγήσεις, διότι ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ότι ήταν κάτω από την ομπρέλα αγνώστων, αλλά καλοπληρωμένων τέτοιων «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» που έγινε η προσπάθεια ξεπουλήματος της Κύπρου και του λαού της με το Σχέδιο ΑΝΑΝ, την περίοδο 2002-2004.
Απαιτούμε εξηγήσεις, όταν σήμερα είναι για μας ξεκάθαρο ότι κάτω από την ομπρέλα των ιδίων γνωστών/αγνώστων «Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων» διαπιστώνεται ότι ξαναστήνεται το ίδιο σκηνικό του 2002-2004.
Νιώθουμε ότι το Κράτος και οι Υπηρεσίες του ευνοούν και στηρίζουν τη δραστηριότητά τους, ενώ γυρίζουν την πλάτη στα προσφυγικά μας Σωματεία τα οποία παραμένουν πιστά στον αγώνα για επιστροφή.
Αν δεν μας δοθούν οι δέουσες εξηγήσεις, θα θεωρήσουμε ότι οι εκτιμήσεις μας ισχύουν. Κάτι τέτοιο θα συνιστά σοβαρότατη εκτροπή και πρόκληση.
Ιωάννης Σιεκερσάββας,γραμματέας του σωματείου ''Αδούλωτη Κερύνεια''


Πηγή:Σημερινή
Αετός για το stoxos.gr
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ , Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40.000.000 ευρώ μοίρασε σε ΜΚΟ το υπουργείο Απασχόλησης!

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

16/12/2007

Πέρα από τα δισ. δρχ. που δίνει το υπουργείο Εξωτερικών

alt
γνωστο πού πάνε αυτά τα εκατομμύρια, αν καλύπτουν πρακτικές ανάγκες και πόσο διάφανη είναι η διαχείρισή τους
alt
Πολλοί μιλούν για μεγάλο φαγοπότι, που κανείς δεν ελέγχει
alt


ΔΕΝ είναι μόνο το υπουργείο Εξωτερικών που χρηματοδοτεί με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (18,5 εκατ. ευρώ για 2000-2004) αυτές τις πολυσυζητημένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, γνωστές ως «ΜΚΟ», όπου η διαχείριση, το ποιοι συμμετέχουν, τι έργο προσφέρουν και πόσο χρήσιμες, είναι καλύπτονται από απόλυτο σκοτάδι, πλην ελαχίστων περιπτώσεων.


Πρόσφατα μάθαμε ότι και το υπουργείο Απασχόλησης χρηματοδοτεί ένα σωρό Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που πλησιάζουν τις 300, και ανάμεσα σ' αυτές φθάνουν να είναι μέχρι και... φιλαρμονικές σχολές (!), δηλαδή οι μπάντες διαφόρων πόλεων ...;
Μόνο για το 2006 το υπουργείο Απασχόλησης έδωσε σ' αυτές τις ΜΚΟ γύρω στα 40. 000.000 ευρώ, σε μια εποχή που το δημόσιο ταμείο είναι άδειο και γίνεται τέτοια αναταραχή για να βρεθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι συντάξεις θα δίνονται και μετά 10 χρόνια.
Επειδή έχουν ακουστεί τόσο πολλά για τις ΜΚΟ χρειάζεται να γίνει ένας επιστάμενος έλεγχος για να διαπιστωθεί αν πράγματι γίνεται σωστή διαχείριση και προσφέρεται έργο και αν καλύπτονται πραγματικές ανάγκες και δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.
Σημειώνεται ότι υπάρχουν ΜΚΟ που ανήκουν σε κόμματα, όπως το Ινστιτούτο Στρατηγικών Ερευνών Ανδρέας Παπανδρέου.
Στον χώρο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σημειώνεται πολύ μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κινητικότητα που μοιάζει να έχει σχέση με τις πολιτικές εξελίξεις, καθώς αποφάσισαν να εμπλακούν και τα κόμματα. Μια κινητικότητα που φαίνεται ότι θα έχει επακόλουθα για πολλούς ...; Και από κοντά το κράτος με τις χρηματοδοτήσεις του ...;
Πολλά ξεκίνησαν τον Δεκέμβρη του 2005, όταν 40-50 άτομα αποφάσισαν να κινητοποιηθούν εν όψει, τότε, της αναθεώρησης του Συντάγματος. Με πρωτοβουλία του, μακαρίτη πλέον, δημοσιογράφου Νικήτα Λιοναράκη (και ανθρώπου του Γιώργου Παπανδρέου κατά τη θητεία του στο ΥΠΕΞ, με αρμοδιότητα τις συζητήσεις με ΜΚΟ) συγκεντρώθηκαν εκπρόσωποι ορισμένων γνωστών και λιγότερο γνωστών οργανώσεων. Ο στόχος της κινητοποίησης ήταν να συζητήσουν αν θα έπρεπε να περιληφθεί στο Σύνταγμα μια διάταξη που θα αναγνωρίζει τον ρόλο των ΜΚΟ και του εθελοντισμού. Συμφώνησαν λοιπόν οι παριστάμενοι και αποφάσισαν να ξεκινήσουν μια σχετική καμπάνια. Προς έκπληξη όλων, μια και μέχρι τότε καμία συλλογική κίνηση ΜΚΟ δεν μάζευε περισσότερες από 40-50, το αίτημα αυτό αγκαλιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες από σχεδόν 500 οργανώσεις, ενώ φέτος το καλοκαίρι, πριν από τις εκλογές, «μέτρησε» περισσότερους από 800 φορείς που έχουν ενταχθεί στην καμπάνια. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλα τα κόμματα, πλην ΚΚΕ (δεν κάνει προτάσεις συνταγματικής αναθεώρησης), με τις διαφοροποιήσεις που αναμένονταν, αποδέχθηκαν το αίτημα, καθώς και όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Το ΠΑΣΟΚ το υιοθέτησε εξαρχής (λόγω Γιώργου), η ΝΔ το υιοθέτησε με τη μορφή του εθελοντισμού (και το συμπεριέλαβε στο άρθρο 16), ενώ και ο Συνασπισμός το αποδέχθηκε, στο πλαίσιο των συλλογικοτήτων και των κινημάτων που υποστηρίζει. Όλα καλά πήγαιναν λοιπόν, μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη Συνταγματική Αναθεώρηση ...;

Οι κινήσεις της κυβέρνησης
Από εκείνη τη στιγμή και μετά ξεκίνησαν τα όργανα ...; Η κυβέρνηση είδε ότι ο χώρος των ΜΚΟ «έχει ψωμί» και αποφάσισε να κινηθεί, ώστε να μην αφήσει το ΠΑΣΟΚ να αλωνίζει μόνο του σ' αυτόν τον χώρο. Αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον κρατικό φορέα εθελοντισμού «Έργο Πολιτών», που είχε συστήσει προ 2 ετών, ώστε να ξεκινήσει μια προσπάθεια ρύθμισης του χώρου και πιστοποίησης των οργανώσεων. Στο «Έργο Πολιτών» προΐστανται από την ίδρυσή του οι δημοσιογράφοι Στέλιος Συρμόγλου και Σώτος Χρυσαφόπουλος, άνθρωποι με γνωριμίες στο κυβερνών κόμμα και την Εκκλησία, αλλά που κατηγορούνται ότι δεν έχουν γνώση του χώρου των ΜΚΟ. Σημειώνουμε ότι η προηγούμενη προσπάθεια της ΝΔ να μπει στον χώρο των ΜΚΟ, το 2003-2004, μέσω του Ινστιτούτου και του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ατόνησε και σταμάτησε, παρότι ο πρωθυπουργός, τότε προεκλογικά, είχε κάνει ειδική φιέστα στο Ζάππειο όπου είχε μιλήσει για τον ρόλο των ΜΚΟ, για τη συμπαράσταση της ΝΔ, είχε υποσχεθεί διαβουλεύσεις, Συνήγορο του Εθελοντή - Ανεξάρτητη Αρχή και άλλα. Εν τω μεταξύ όμως διάφορα υπουργεία είχαν δει ότι χρειάζονται συνομιλητές ορισμένες ΜΚΟ, για να συζητούν ορισμένα θέματα, αλλά και για δίνουν δουλειά, είτε με τη μορφή παραγωγής θέσεων είτε με τη μορφή διοργάνωσης εκδηλώσεων ...; Ξεκίνησαν λοιπόν επαφές τόσο με τη Συντονιστική Επιτροπή της Καμπάνιας, όσο και με διάφορες ξεχωριστές ΜΚΟ, ξεπερνώντας το «Έργο Πολιτών» και παίζοντας ο κάθε υπουργός μόνος του ...; Ήδη ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει συγκροτήσει ξεχωριστό φορέα εθελοντισμού για θέματα υγείας και πρόνοιας, τον οργανισμό «Εθελοντών Κοινωνία», ενώ το υπουργείο Εσωτερικών έχει ξεκινήσει επίσης σχετικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας. Αρκετά άλλα υπουργεία που έχουν σχέση με ΜΚΟ (όπως το Παιδείας, το ΥΠΕΧΩΔΕ κ.ά.) έχουν δηλώσει ότι προωθούν τη δημιουργία φορέων εθελοντισμού ...; Επίσης στο ίδιο πλαίσιο, με την εμπειρία που κουβαλάει από το ΥΠΕΞ και την ΥΔΑΣ, φαίνεται να κινείται και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τον ορισμό του Παντελή Σκλιά ως Γενικού Γραμματέα Νέας Γενιάς, αφού προέρχεται από τον χώρο των ΜΚΟ, διδάσκει το αντικείμενο σε πανεπιστήμια και έχει ο ίδιος ιδρύσει και συμμετέχει σε αρκετές ΜΚΟ. Τέλος το υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται νέο σχέδιο για την οργάνωση της ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) και φυσικά για τον τρόπο χρηματοδότησης και πιστοποίησης ΜΚΟ.

 

Το ΠΑΣΟΚ
Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, έχοντας επενδύσει από την πρώτη θητεία του Γιώργου Παπανδρέου στις ΜΚΟ, προσπαθεί να προλάβει τις εξελίξεις. Άλλωστε είναι κοινό μυστικό ότι η πλειονότητα των στελεχών ΜΚΟ πρόσκειται πολιτικά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Οικολογίας. Επίσης, μεγάλη πηγή γνωριμιών και καλλιέργειας σχέσεων με ΜΚΟ υπήρξε η θητεία του Γιώργου Παπανδρέου στο ΥΠΕΞ, με τα χρήματα της ΥΔΑΣ (στο «ΠΑΡΟΝ» έχουμε δημοσιεύσει τις χρηματοδοτήσεις) και την Επιτροπή ΜΚΟ. Το ΠΑΣΟΚ μάλιστα πριν από έναν χρόνο και εν όψει, τότε, του προγράμματος του κόμματος για τις εκλογές, διοργάνωσε την πρώτη επίσημη διαβούλευση κόμματος και ΜΚΟ στην Ελλάδα, όπου ζητούσε συγκεκριμένες προτάσεις από ΜΚΟ. Σ' αυτήν τη συνάντηση συμμετείχε σχεδόν το σύνολο των σοβαρών και ενεργών οργανώσεων. Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο, ακόμη και σήμερα, στη Γραμματεία της ΚΟΕΣ για το επόμενο συνέδριο ορίσθηκε ειδικός τομέας «Συνεργασίας με ΜΚΟ», με επικεφαλής τον Νικήτα Κανάκη (Γιατροί του Κόσμου) και μέλη τους Οδυσσέα Βουδούρη (Anthropos.gr, Γιατροί Χωρίς Σύνορα και άλλες ΜΚΟ), Γιάννη Λιβανό (blogger και μέλος διαφορων δικτύων νέων) και Φωτεινή Σιάνου (συνδικαλίστρια και φεμινίστρια, πρώην μέλος ΣΥΝ και ΑΕΚΑ), ενώ αρκετά ακόμη μέλη της ΚΟΕΣ είναι στελέχη ΜΚΟ.

«Έργο Πολιτών» και ΜΚΟ
Τι κάνει λοιπόν ο κρατικός φορέας εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» σε αυτό το κλίμα; Προσπαθεί να προσεταιριστεί μεγάλες οργανώσεις και ομοσπονδίες ΜΚΟ με το μέρος του, και εν μέρει τα καταφέρνει, έχοντας΅πάρει με το μέρος του μια ομοσπονδία εθελοντικών ΜΚΟ, ορισμένες μεγάλες οργανώσεις νέων, διάφορες τοπικές περιβαλλοντικές ΜΚΟ κ.λπ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας «καλλιέργειας σχέσεων» του «Έργο Πολιτών» υπήρξε το καλοκαίρι και μια προσπάθεια δημιουργίας τριτοβάθμιου οργάνου εκπροσώπησης.

Έλεγχος χρηματοδότησης
Αξίζει να σημειώσουμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπάρχει μείζον ζήτημα με τις χρηματοδοτήσεις των ΜΚΟ, τόσο από το κράτος όσο και από την αγορά. Γενικά, τα υπουργεία πιέζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθιερώσουν κάποια μορφή πιστοποίησης των ΜΚΟ που χρηματοδοτούν, παρέχοντας ταυτόχρονα δημοσιότητα στα κονδύλια που παρέχουν και στα αποτελέσματα των δράσεων. Ταυτόχρονα υπάρχει η κατεύθυνση για δημιουργία «μαύρης λίστας» οργανώσεων-σφραγίδων ή οργανώσεων-καταχραστών και διαφόρων επιτηδείων. Σε αυτά τα θέματα σχεδόν όλες οι ΜΚΟ, εκόντες άκοντες, συμφωνούν, καθώς δεν μπορούν να επιχειρηματολογήσουν εναντίον τέτοιων μέτρων. Ωστόσο το θέμα «κολλάει» στα βιλαέτια των υπουργών, τα παιχνίδια που θέλει να κάνει κάθε πολιτικός που προΐσταται υπουργείου ή ΔΕΚΟ ή κρατικού φορέα που χρηματοδοτεί ΜΚΟ και φυσικά στους ειδικούς λογαριασμούς των υπουργείων, που είναι βασική πηγή χρηματοδότησης οργανώσεων και δεν ελέγχονται από τον προϋπολογισμό. Από την άλλη πλευρά είναι η αγορά. Παρότι έχει καλλιεργήσει τις χορηγίες εδώ και χρόνια, δεν έχει καταφέρει να βρει έναν σοβαρό τρόπο αξιολόγησης των ΜΚΟ και της δράσης τους, ώστε να ξέρουν οι επιχειρήσεις ποιους και γιατί χορηγούν. Σε μεγάλο βαθμό τα χορηγικά κονδύλια λυμαίνονται συγκεκριμένες γνωστές ΜΚΟ ή άλλες που έχουν γνωριμίες με ανθρώπους επιρροής στις εταιρείες. Λόγω αυτής της δυσλειτουργίας, έχουν ξεκινήσει ήδη 3-4 πρωτοβουλίες από επιχειρηματικούς φορείς, που προσπαθούν να βάλουν κανόνες στις χρηματοδοτήσεις εταιρειών προς ΜΚΟ, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που είναι της μόδας στη σύγχρονη διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και ευρωπαϊκή παραίνεση. Σημειώτεον ότι κανείς δε γνωρίζει πόσα χρήματα και πού δίνονται ως χορηγίες, καθόσον το θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας δεν ευνοεί κάτι τέτοιο.

Το υπουργείο Απασχόλησης
Μέσα σε όλα αυτά, το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καλείται τα τελευταία χρόνια να επιχορηγεί ΜΚΟ για να μειώσουν την ανεργία. Στη βάση του προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Γ΄ ΚΠΣ επιχορηγεί με 20.000.000 ευρώ ανά έτος ή ανά προκήρυξη τις ΜΚΟ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας από αυτές σε σχέδια δράσης που εγκρίνει το υπουργείο. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν δύο κύκλοι χρηματοδότησης μέχρι σήμερα. Ο πρώτος κύκλος, με απόφαση, στα τέλη του 2006 και εφαρμογή από το 2007, του τότε υπουργού κ. Σάββα Τσιτουρίδη, χρηματοδότησε 265 ΜΚΟ με 670 σχέδια δράσης σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 20.000.000 ευρώ. Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε πριν από λίγες εβδομάδες, με απόφαση του υπουργού Βασίλη Μαγγίνα, για χρηματοδότηση περισσότερων από 800 σχεδίων δράσης ΜΚΟ σε όλη τη χώρα, αντίστοιχου προϋπολογισμού με τον περυσινό.
Σημειώνουμε ότι η προκήρυξη και η αρχική αξιολόγηση και του δεύτερου κύκλου έγινε επί υπουργίας Τσιτουρίδη, ενώ ενεπλάκη έντονα και το γραφείο του τότε υφυπουργού κ. Γεράσιμου Γιακουμάτου. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ο νέος υπουργός πάγωσε το θέμα με την ανάληψη των καθηκόντων του και ζήτησε να γίνει εκ νέου η τελική αξιολόγηση με τους δικούς του ανθρώπους. Στο παρασκήνιο οργιάζουν οι φήμες για παρεμβάσεις, κυρίως στον δεύτερο κύκλο, κομματικών παραγόντων, βουλευτών και πολιτευτών της ΝΔ υπέρ κάποιων ΜΚΟ. Ενδεικτικό είναι ότι στον δεύτερο κύκλο για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν περισσότερα σχέδια δράσης μειώθηκε ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση για να χωρέσουν όλες οι ΜΚΟ που «έπρεπε» να χρηματοδοτηθούν στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων. Παράλληλα κόπηκαν από χρηματοδότηση προτάσεις που είχαν εγκριθεί στην προκαταρκτική αξιολόγηση πληρότητας των τυπικών στοιχείων, χωρίς αιτιολόγηση.

 

Πού δόθηκαν 40.000.000 ευρώ
Παραθέτουμε αναλυτικά τα ποσά που δόθηκαν από το υπουργείο Απασχόλησης στους 2 αυτούς κύκλους χρηματοδοτήσεων, στους πίνακες.
Κλείνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό επιχορηγήσεων αφορά τα προγράμματα EQUAL. Αυτά προχώρησαν επίσης σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος έτρεξε την περίοδο 2001-2005, όπου τις αποφάσεις έλαβε και τον διαχειρίστηκε κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Ο δεύτερος κύκλος τρέχει την περίοδο 2005-2008, όπου τις αποφάσεις έλαβε και τον διαχειρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ. Σε αυτά τα προγράμματα συμμετέχουν ΜΚΟ, εταιρείες, δήμοι, ΔΕΚΟ, φορείς του Δημοσίου, υπουργεία και άλλοι, δημιουργώντας για το κάθε έργο μια «Αναπτυξιακή Σύμπραξη». Εδώ το πλαίσιο παρακολούθησης είναι αρκετά αυστηρότερο, λόγω συμμετοχής του στενού δημόσιου τομέα και του ευρωπαϊκού «βούρδουλα», αλλά εξακολουθούμε να ζητάμε πλήρη δημοσιότητα και απολογισμό. Επειδή μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αναμένουμε να μας παραδώσουν τα αποτελέσματα που παρήγαγαν αυτές οι αναπτυξιακές συμπράξεις με αυτά τα εκατομμύρια, όπως και στον πρόλογο επισημαίνουμε, ως άμεση υποχρέωση της ηγεσίας του υπουργείου Απασχόλησης, αλλά και αυτών των ίδιων οργανώσεων. Ειδάλλως θα πρόκειται για κραυγαλέα διασπάθιση δημοσίου (κοινοτικού και ελληνικού) χρήματος, από αετονύχηδες ...; Και αρμόδιοι θα είναι πλέον οι Εισαγγελείς. Και βέβαια η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων που άλλοτε λεγόταν ΣΔΟΕ και ΥΠΕΔΑ. Να δούμε εν τέλει πόσο αποτελεσματικά μοιράζουμε χρήματα, χωρίς να λύνουμε ούτε τα προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, ούτε την ανεργία ούτε τόσα άλλα προβλήματα των ελλήνων πολιτών, αλλά αντίθετα κάποιοι ξύπνιοι κύριοι να χρησιμοποιούν τα χρήματα του ελληνικού λαού για αυτοπροβολή και για προσωπικές δραστηριότητες.

 

http://www.paron.gr/v3/new.php?id=21093&colid=&catid=33&dt=2007-12-16%200:0:0&page=2&mode=1&page=3&mode=1&page=1&mode=1


BRAVO YORGO

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Εικόνα
Στην όγδοη πρότασή του, το ΠΑΣΟΚ, αναφέρεται στην δημιουργία ειδικού προγράμματος για την ανασυγκρότηση των πόλεών μας, των γειτονιών και ειδικά για εκείνες τις γειτονιές που γκετοποιούνται - με παρεμβάσεις σχεδιασμένες και συνολικές. Προβλέπεται μάλιστα, συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και ΜΚΟ, με σοβαρές δημόσιες επενδύσεις, με συστηματική πολιτική στέγασης των μεταναστών, με την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων τους, και την εγγύηση της ειρηνικής συμβίωσης και κοινωνικής συνοχής στην κοινωνία μας.
Κλείνοντας την ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του στον τομέα αυτό. Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, και τις ΜΚΟ, καθώς και με τις οργανώσεις των ίδιων των μεταναστών.
Δηλαδή, με απλά λόγια, το ΠΑΣΟΚ μας λέει πως έχει αποφασίσει να δημιουργήσει ολόκληρους οικισμούς για τους λαθρομετανάστες, σε συνεργασία με ΜΚΟ και την τοπική αυτοδιοίκηση ...;
Κι εδώ ξεκινούν τα ερωτήματα:
Έχετε πάρει τέτοιες αποφάσεις και στο παρελθόν κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Έχετε ξαναχτίσει σπίτια για λαθρομετανάστες; Ή μήπως έχετε χτίσει σπίτι για ανθρώπους μεροκαματιάρηδες, που μοχθούν για να ζήσουν και που ποτέ δεν θα μπορέσουν να χαρούν ένα δικό τους σπίτι ...; Έχετε χτίσει σπίτια για όλους τους Έλληνες πολίτες που δεν έχουν (και που σίγουρα τα χρειάζονται) και περνάτε στη φάση να χτίσετε και για τους λαθρομετανάστες; Αν σκοπεύετε να προχωρήσετε στην υλοποίηση ανέγερσης οικισμών - πόλεων για τους λαθρομετανάστες, μήπως θα έπρεπε να σκεφθείτε πρώτα εκείνους τους Έλληνες πολίτες που ονειρεύονται ένα δικό τους σπίτι;
Με χρήματα τίνος θα υλοποιήσετε αυτή την απόφαση αγαπητοί μου κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Μήπως με χρήματα του Ελληνικού λαού; Έχετε ενημερώσει τους Έλληνες πολίτες για το πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε την εξουσία, αν και όποτε έρθετε σε αυτήν; Έχετε ρωτήσει τους Έλληνες πολίτες αν επιθυμούν οι φόροι που πληρώνουν να μετατρέπονται σε οικισμούς - πόλεις για να κατοικούν οι λαθρομετανάστες;
Με ποιες ΜΚΟ θα συνεργαστείτε κύριοι του ΠΑΣΟΚ; Ποιές οι δράσεις τους; Δεν θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν με ποιους θα συναποφασίσετε (ή έχετε ήδη προαποφασίσει) την ανέγερση κατοικιών για τους λαθρομετανάστες και μάλιστα με χρήματα του Ελληνικού λαού; Δεν θα πρέπει να είστε ένα κόμμα διάφανο και να μην αφήνετε την παραμικρή υπόνοια για σχέσεις με οικονομικά συμφέροντα και δη με συμφέροντα κατασκευαστικών εταιρειών; Ή πρόκειται απλά για παραίνεση προς κάποιους κατασκευαστές προκειμένου να σας στηρίξουν στις επόμενες εθνικές εκλογές;


Ομιλία Γ. Παπανδρέου για την "Κοινωνία της Γνώσης" . . Μ.Κ.Ο.!!!!!! ΟΜΩΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ !!!!!!!!

Φίλες και φίλοι,

Θέτουμε, ως κύρια προτεραιότητα, την περαιτέρω διεύρυνση αυτής της συμμετοχής. Τη δημιουργία μιας ισχυρής και αυτόνομης από το κράτος Κοινωνίας των Πολιτών που περιλαμβάνει:

 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και πολίτες.
 • Οργανισμούς και τοπικές κοινωνίες.
 • Θεσμούς κοινωνικής οικονομίας και φορείς αντιπροσώπευσης συμφερόντων.
 • Κινήματα και εθελοντικοί φορείς.
 • Δίκτυα και πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Όλοι θα υποστηριχθούν ώστε να συγκροτήσουν ένα πλέγμα αυτόνομων, ανεξάρτητων και αποτελεσματικών θεσμών στον ήδη διευρυμένο δημόσιο χώρο μεταξύ κράτους και ιδιωτικής σφαίρας. Το πλέγμα αυτό, με τη σειρά του, συγκροτεί την κοινωνία των πολιτών.

Η πολιτική αυτή προωθεί την ηλεκτρονική δημοκρατία σε δυο διαφορετικές και ανεξάρτητες πορείες - ηλεκτρονική ψηφοφορία και ηλεκτρονική συμμετοχή.

Οι νέες τεχνολογίες είναι σημαντικό εργαλείο για προγράμματα που προωθούν τη συμμετοχική δημοκρατία.

Μαζί μας είναι σήμερα οι φίλοι από την Κύπρο Muharrem Faiz (απο την KADEM), ο Χρήστος Στυλιανίδης και ο Γιαννης Πετσας (απο την Κινηση Πολιτικου Εκσυγχρονισμου) οι οποίοι μου μίλησαν για μια νέα πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ξεκινάει σε λίγες μέρες.

Μια πρωτοβουλία της οποίας έναυσμα και οδηγός ήταν η επιτυχία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας e-vote που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας.

Το πρόγραμμα «e-voices Cyprus: Ας μιλήσουμε» που υποστηρίζεται απο τα Ηνωμένα Έθνη δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Κύπρου , Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, να μιλήσουν, να συμμετάσχουν σε ένα ανοιχτό ηλεκτρονικό διάλογο.

Είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πως λειτουργεί η Συμμετοχική Δημοκρατία στην πράξη , πως διευρύνει το διάλογο και τη συνεργασία στο επίπεδο της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στα πλαίσια αυτά έχουμε σχεδιάσει την επέκταση του μηχανισμού ηλεκτρονικής συμμετοχής στα πολιτικά δρώμενα στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ως μέσο εδραίωσης διαλόγου.

Παράλληλα, επιδιώκουμε τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την άνθηση του φαινομένου του ψηφιακού ακτιβισμού και εθελοντισμού παντού. Και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Έτσι λοιπόν:

 • Συγκροτούμε «Εθνική Επιτροπή για τις ΜΚΟ και την ΚτΠ» που θα αναφέρεται κατευθείαν σε εμένα, η οποία θα χαράζει και συντονίζει τα κυβερνητικά μέτρα και τις πολιτικές
 • Δημιουργούμε ειδικό φορέα, με τη μορφή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, η οποία θα επιφορτισθεί με την πιστοποίηση των ΜΚΟ σε ειδικό αρχείο, προκειμένου να τυγχάνουν ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων. Ο Φορέας αυτός θα αναλάβει τον ρόλο «συνηγόρου των ΜΚΟ», όσον αφορά τις σχέσεις τους με τη κεντρική διοίκηση, και θα διαχειρίζεται το μητρώο τους.
 • Προωθούμε εταιρικές συνεργασίες μεταξύ κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης με τις ΜΚΟ.
 • Ενισχύουμε οικονομικά τις ΜΚΟ, καταργώντας τους φόρους των δωρεών που χορηγούνται στις ΜΚΟ,
 • θεσπίζοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα με στόχο τον πολλαπλασιασμό των δωρεών
 • προς τις οργανώσεις και καθιερώνοντας ειδικά προγράμματα που θα υλοποιούνται μόνον από τους θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας.
 • Αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία για τον εθελοντισμό και τις ΜΚΟ.

http://archive.pasok.gr/portal/gr/23/10032/3/7/1/showdoc.html

ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΟΝΟ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ;

ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ , ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ...

ΙΔΡΥΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΚΟ. ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΕΚΕΙ ...

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ....ΜΚΟ ΕΙΝΑΙ ...

ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ....ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ...

ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ....


ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ : ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΚΟ.ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ !

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

Πρόσφατα εγκαινίασε και ξενώνα για κακοποιημένες γυναίκες, εισπράττοντας

1.000.000 ευρώ (πάλι) από το ΥΠΕΞ,

παρά τις καταγγελίες άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων ότι η επιχορήγηση δεν είναι σύννομη και - το κυριότερο - πως η Εκκλησία δεν διαθέτει ούτε την εμπειρία ούτε το εξειδικευμένο προσωπικό για τέτοια ιδρύματα.

Το πρόγραμμα «Ψυχαργώς», η αποασυλοποίηση περίπου 3.000 τροφίμων ψυχιατρείων, περιλαμβάνει τη δημιουργία ξενώνων και κέντρων ημέρας. Το πρόγραμμα - το μεγαλύτερο στο είδος του στην Ευρώπη - καρκινοβατούσε, αλλά όχι για όλους τους φορείς. H Αλληλεγγύη πήρε την έγκριση για έναν ξενώνα σύμφωνα με τους ίδιους (για έξι, σύμφωνα με άλλες ΜΚΟ) και για πέντε κέντρα ημέρας.

H επιχορήγηση είναι περίπου 700.000 ευρώ τον χρόνο για κάθε ξενώνα και περίπου 200.000 για κάθε κέντρο ημέρας.

http://roides.wordpress.com/2007/03/02/mko/


M.K.O. H ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ Αλητες Ρουφιανοι Δημοσιοκαφροι 3

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Το αποτέλεσμα ήταν να γίνουν διάφορες συνεδρίες στο χώρο μας και να βγει ένα κείμενο το οποίο και επισυνάπτετε στο τέλος του απολογισμού, που προωθήθηκε στον Υπουργό με πρωτοβουλία του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  Ουσιαστική ήταν και η βοήθεια της Δομής Ενημέρωσης του ΕΚΑ και της Γραμματείας Μεταναστών της ΓΣΕΕ. Επίσης βοήθεια είχαμε και από τους δικηγόρους που στεγάζονται στην οργάνωση 'ρσης αλλά και από τον Ελληνοαλβανικό Σύνδεσμο Φιλίας Σωκράτη.

*****************************************************************************************************

Η δράση "Συγκέντρωση στοιχείων για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) και Συλλόγους Μεταναστών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια σε θέ΅ατα μετανάστευσης, κοινωνικής ένταξης και ασύλου';'; συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης (ΕΤΕ) Υπηκόων Τρίτων Χωρών (75%) και από εθνικούς πόρους (25%).

*****************************************************************************************************************************************

Μ.Κ.Ο.

Το τρίμηνο αυτό οι σύμβουλοι του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών ήρθαν σε επαφή με τις ΜΚΟ Αρσις, Πράξις , Δίκτυο υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων , anthropos.gr , ΔΗΜΗΤΡΑ,  ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής &Εξωτερικής Πολιτικής ), ΕΝΑΡ Ελλάδα. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν στο χώρο της Δομής μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπροσώπους των οργανώσεων μέσα στο πλαίσιο των επαφών για Δικτύωση

*************************************************************************************************

Κοινότητες Μεταναστών

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου οι σύμβουλοι μεταναστών του φόρουμ ενημέρωσαν τις 34 κοινότητες -οργανώσεις μέλη του φόρουμ με προσωπικά ραντεβού  για την τροποποίηση και για τις αλλαγές που προτείνονται από τον Υπουργό. Οι  οργανώσεις αυτές είναι οι παρακάτω : Ένωση Αιγυπτίων Εργαζομένων, Ένωση Παλαιστίνιων Εργαζομένων, Κοινότητα του Κονγκό, Πακιστανική κοινότητα, Βουλγαρική Κοινότητα, Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων, Ένωση Αφρικανών Γυναικών, Ένωση Νιγηριανών Γυναικών, Νιγηριανή Κοινότητα, κοινότητα της Τανζανίας, Ένωση Αιθιόπων Εργαζομένων, Αιθιοπική Κοινότητα, Κοινότητα του Μπαγκλαντές , Ουκρανική κοινότητα,  Επιμορφωτικός Σύλλογος Σύριων Κούρδων, Κοινότητα Μαρόκο, Ινδική Κοινότητα, Κοινότητα Κένυας, Σύλλογος Σουδανών Γυναικών, Σύλλογος Νούβιων , Κοινότητα του Αφγανιστάν, Κοινότητα της Γουινέας , Κοινότητα Γκάμπιας , Κοινότητα της Λιβύης , Κοινότητα της Σιέρα Λεόνε, GREEK INDIAN CULTURAL ASSOCIATION, Ελληνοσουδανικός Σύλλογος Φιλίας, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΩΝΙΔΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, Κοινότητα της Μολδαβίας, Παναφρικανική Ένωση, ΚΑΣΑΠΙ ένωση Φιλλιπινέζων , Δίκτυο Γυναικών Μεταναστριών, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ και Delta State Community ΝΙΓΗΡΙΑ.
Εκτός από αυτού οι σύμβουλοι ήρθαν σε επαφή με κοινότητες που ζητούσαν υποστήριξη σχετικά με διάφορες ανάγκες που είχαν. Οι κοινότητες αυτές ήταν του Μαρόκο για μία πολιτιστική εκδήλωση που θέλουν να πραγματοποιήσουν αλλά δεν διαθέτουν χώρο, της Ουκρανικής κοινότητας «η Γή του Πελαργού» γιατί ψάχνουν ένα χώρο για τις συναντήσεις τους και η Σουδανική κοινότητα για να κάνει την γενική της συνέλευση.  Επίσης είχαμε επαφή με μετανάστες που ενδιαφέρονται να συστήσουν συλλόγους και να γίνουν μέλη του ΕΦΜ από την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.

*****************************************************************************************************************************

Μετανάστες - Κοινότητες Μεταναστών

Μετανάστες

Η δομή μας  όπως ανέφερα και παραπάνω είχε αρκετή κίνηση που εν μέρει περιμέναμε ειδικά μετά την ανακοίνωση για τροποποίηση του νόμου 3386  . Συνολικά είχαμε πάνω από 300 άτομα που επισκέφτηκαν τη δομή με κάποιο θέμα.
Συνεχίστηκε η προσέλευση αιτούντων άσυλο. Συνολικά 52 άτομα (αιτούντες άσυλο) που δεν κατάφερναν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στην αστυνομία και με παρέμβαση του φόρουμ και της ομάδας δικηγόρων που βρίσκεται στην οργάνωση 'ρσης πάρθηκε εισαγγελική παραγγελία που επέβαλε στην αστυνομία να κάνει δεκτές τις αιτήσεις τους για άσυλο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αυτών είναι από την Αιθιοπία, μετά έρχεται το  Καμερούν,το Κονγκό, η Σιέρα Λεόνε, η Μπουργκίνα Φάσο, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γουινέα. 
Τη δομή επισκέφτηκαν 16 άτομα που είχαν ανάκληση της άδειας παραμονής τους για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Αυτοί ήταν από Ουκρανία, Βουλγαρία και Καμερούν. Επίσης υπήρξαν 6 περιπτώσεις με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, από Ουκρανία, Γεωργία, Καμερούν, Κονγκό και Αλβανία .Είχαμε 14 περιπτώσεις για πληροφορίες σχετικά με την άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι από Νιγηρία, Μπαγκλαντές και Ουκρανία.
Είχαμε 2 περιπτώσεις που έφυγαν από τη χώρα με άδεια μετακίνησης λόγω γιορτών και δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από Τανζανία  και Νιγηρία . Επίσης είχαμε 3 περιπτώσεις μεταναστών που είχαν συλληφθεί διότι είχαν λήξει οι άδειες παραμονής τους  από το Κονγκό και την Ουκρανία , 4 περιπτώσεις που πέρασαν από τη Δομή για εύρεση εργασίας (από Αιθιοπία-Αλβανία-Γεωργία) και 6 περιπτώσεις φοιτητών που λήγουν οι άδειες τους για λόγους σπουδών και αναζητούν τρόπο για αλλαγή σκοπού της άδειας τους από Κονγκό και Καμερούν .
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι σύμβουλοι κατάφεραν με παραπομπές και επί τόπου επισκέψεις στους αρμόδιους φορείς να λύσουν τα προβλήματα των επωφελούμενων.

*************************************************************************************************************************************************

ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

 

Η περίεργη χρηματοδότηση των ΜΚΟ . ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ;


Η περίεργη χρηματοδότηση των ΜΚΟ . ΔΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ;

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

sτην Ελλάδα, πέρα από τις ΜΚΟ με "σκοτεινές" επιδιώξεις και καταβολές, όπως το Helsinki Human Rights Watch ή το ΕΛΙΑΜΕΠ, υπάρχει ένας ατελείωτος κατάλογος ΜΚΟ που ενώ δεν παρουσιάζουν κανένα ουσιαστικό έργο χρηματοδοτούνται με τεράστια ποσά. Τώρα, όπως διαβάζουμε κι εδώ http://www.eurocharity.org/article.php?article_id=297 το Υπουργείο Απασχόλησης θα μοιράσει συνολικά 20 εκ. ευρώ(!) σε ΜΚΟ που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα για την μείωση της ανεργίας. Είναι αυτή η ανησυχική και αδικαιολόγητη ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ που λέγαμε και παραπάνω.

aυτά φτάνουν για την ώρα, διότι αρκεί ο παρακάτω κατάλογος των χρηματοδοτήσεων ορισμένων ΜΚΟ από το ελληνικό κράτος για τα έτη 2003-2004. Στην λίστα υπάρχουν και ορισμένα ονόματα που θα τα γνωρίζετε σίγουρα... Ποιοι παίζουν λοιπόν με τα λεφτά μας και τα χρησιμοποιούν όχι για ανθρωπιστικούς ή οικολογικούς σκοπούς, αλλά για κέρδη, δημόσιες σχέσεις και αυτοπροβολή. Όπου δεν αναφέρεται ποσό, αυτό δεν δημοσιοποιήθηκε.

 1. Αλληλεγγύη (της Εκκλησίας της Ελλάδος) - 7.099.634 ευρώ
 2. Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης (ΙΜΙ) - 6.841.064 ευρώ - Ιδρυτικά μέλη οι Κανέλλης Δ. και Μακρυνιώτης Θ.
 3. Action Aid - 518.000 ευρώ - η Αλεξάνδρα Μητσοτάκη στο ΔΣ
 4. Κοινωνική Αλληλεγγύη - Θεσ/νίκη - 150.000 ευρώ
 5. Ελληνικό Καραβάνι της Αλληλεγγύης - ο Αλ.Αλαβάνος ιδρυτικό μέλος
 6. Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου - 1.304.500 ευρώ
 7. Κέντρο Έρευνας & Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ) - Αθήνα - 400.000 - Ιδρυτικά μέλη μεταξύ άλλων οι Μαργ.Παπανδρέου και Α.Συνοδινού
 8. Ευρωπ. Προοπτική Κέντρο Ανάπτυξης & Εκπαίδευσης - 2.574.631
 9. Ελ. Σύνδεσμος για τη Διεθνή Ανάπτυξη (H.A.I.D.) - Αλεξ/πολη - 510.000
 10. Αλληλεγγύη Σωματείο Ανθρ. Υποστήριξης - 180.000
 11. Κέντρο Προάσπισης Ανθ. Δικαιωμάτων - Αθήνα - 42.500
 12. (I.O.C.C.) Διεθνής Ανθρωπιστικός Οργανισμός Ορθοδόξων Χριστιανών - 683.000
 13. Γιατροί Χωρίς Σύνορα - 1.251.973
 14. Ηumanet Ευρωπ. Δίκτυο Ανθρωπιστικής Ανάπτυξης - Ιωάννινα - 965.000
 15. Κέντρο Ευρ. Συνταγματικού Δικαίου Ίδρυμα Θ. και Δ. Τσάτσου - 1.027.235
 16. Ελ. Ίδρυμα Ευρωπ. και Εξωτερ. Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) - 326.000 - Πρόεδρος ο Θ.Βερέμης και ιδρυτικά μέλη οι Μπαμπινιώτης Γ., Κουλουμπής Θ., David G., Δεσύπρη Α., Γουλανδρή Ν., Ιωακειμίδης Π., Παπαχελάς Α.
 17. Γιατροί του Κόσμου - 1.322.000
 18. Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης - 250.000
 19. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - 313.000
 20. Ελληνική Δράση Αφρικής - Αθήνα - 524.000
 21. Φίλοι της Αφρικής - Θεσ/νίκη - 60.000
 22. Γέφυρες Φιλίας - Αθήνα - 102.000
 23. Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής - Αθήνα - 106.000
 24. Μεσογειακή Συνεργασία - 95.000 - Ιδρυτικά μέλη και οι Κ.Παπούλιας, Ε.Βενιζέλος, Κατσικέας Θ.
 25. Ινστιτούτο Στρατηγικών & Αναπτυξιακών Μελετών "Ανδρέας Παπανδρέου" - 420.500
 26. Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση - 87.200
 27. Ν.Α.Ευρωπ. Πρωτοβουλία για Ανάπτυξη & Συνεργασία Ν.Ε.Π.Α.Σ. - Ξάνθη - 664.000
 28. Ανθρωπιστική Άμυνα - 160.000
 29. Συμβούλιο Ελληνοτουρκικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας - 180.000
 30. Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό - Ιδρυτικά μέλη και οι Ι.Μπουτάρης και Σπ.Βούγιας
 31. Αναπτυξιακή Συνεργασία και Αλληλεγγύη (ΑΣΑ) - Αθήνα - 460.000
 32. Κέντρο Ερευνών για τη Μεσογειακή Συνεργασία - Ιδρυτικά μέλη οι Π.Οικονόμου, Θ.Βερέμης, Π.Ιωακειμίδης, Θ.Κουλουμπής
 33. Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης - Ιδρυτικό μέλος ο Μιχ.Τρεμόπουλος
 34. Διεθνές Αναπτυξιακό Κέντρο (ΔΑΚ) - 575.000
 35. Κέντρο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων - 100.000
 36. Κέντρο UNESCO για τις Γυναίκες & την Ειρήνη στις Βαλκανικές Χώρες - Θεσ/νίκη - 125.000 - Πρόεδρος η Μ.Τζιτζικώστα
 37. Σύνδεσμος Εταιρειών Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών - Πρόεδρος και εδώ η Μ.Τζιτζικώστα
 38. Εταιρεία Διαβαλκανικής Συνεργασίας Γυναικών - Πρόεδρος η Καίτη Τζιτζικώστα
 39. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ΕΟΔ - Θεσ/νίκη - 862.000
 40. Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (ΔΙΠΕ) - 210.000
 41. Αλληλεγγύη των Λαών - 45.000
 42. Έλληνες Εθελοντές - Βόλος - 190.000
 43. Διαβαλκανική Επιτροπή για Συνεργασία στην Παιδεία & στον Πολιτισμό - 50.000
 44. Οικολογική Κίνηση Δράμας - Δράμα - 31.500
 45. Αρκτούρος - 45.000 - Ιδρυτικά μέλη οι Ι. και Μ. Μπουτάρης
 46. Σύνδεσμος Ελληνο-Αιγυπτιακής Φιλίας - 40.000
 47. Οικολογική Ομάδα Σητείας
 48. Χερσόνησος του Αίμου
 49. Πολίτες του Κόσμου - Ένωση για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη
 50. Ινστιτούτο Διαβαλκανικών Σχέσεων - Αθήνα
 51. Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και Αλληλεγγύη
 52. Νέα Οικολογία
 53. Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας
 54. Ορθόδοξη Αδελφότητα «Χριστιανική Ελπίς»
 55. Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
αυτές είναι κάποιες μόνο από τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και η επιλογή τους από τον κατάλογο έγινε τυχαία. Αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Κι απορώ, με τόσους ανθρωπιστές, οικολόγους, διεθνιστές και ειρηνιστές δεν θα έπρεπε να ζούμε σε μια καλύτερη χώρα? Κάτι βρωμάει όμως στην υπόθεση.
 
Για αυτό προσέξτε που δίνετε τα λεφτά σας, γιατί τί να πω στην φίλη μου που δίνει 60 ευρώ τον χρόνο στην Greenpeace ή στον άλλον που δίνει στην WWF νομίζοντας ότι υιοθέτησε κάποιο σπάνιο ελάφι της Αφρικής?
Και ξαναλέω, πως σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνω όλες τις ΜΚΟ, ωστόσο δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη στις περισσότερες από αυτές.
Δύο ενδιαφέροντα links σχετικά με τις ΜΚΟ:
 
 
 
ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ...
ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΑΝ ΔΗΛΩΝΟΥΝ , ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ, ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ;
ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ , ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ;

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: (ΜΚΟ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΟ ΥΠ. ΕΞ.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Βοσνία και Ερζεγοβίνη: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) στον τομέα του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre-accession Assistance-IPA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει περιορισμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς νομικά πρόσωπα και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την υλοποίηση επιτόπιων δράσεων στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, οι οποίες έχουν ως γενικό στόχο την ενθάρρυνση συμπράξεων μεταξύ κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών φορέων για την αποτελεσματική υλοποίηση των προδιαγραφών της Ε.Ε. στον τομέα «περιβάλλον και φυσικοί πόροι». Ο ειδικότερος στόχος των δράσεων αυτών είναι η υποστήριξη ΜΚΟ στους εξής τομείς:

 • Έλεγχος της υλοποίησης των στρατηγικών, νόμων και σχεδίων δράσεως.

 • Συμμετοχή του δημοσίου τομέα και διεργασίες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ειδικών διαδικασιών (σχεδιασμός νομοθεσίας, σχέδια και στρατηγικές, σχέδια διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, διαδικασίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις).

 • Δικτύωση ΜΚΟ και ανάληψη περιφερειακών πρωτοβουλιών.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Οι ενισχύσεις (grants) που θα χορηγηθούν στις δράσεις που θα επιλεγούν κυμαίνονται από 50.000-100.000 ευρώ, καλύπτοντας από 50-90% του συνολικού επιλέξιμου κόστους κάθε δράσης.

Η προηγούμενη εγγραφή των αιτούντων και των εταίρων τους στo σύστημα PADOR (Potential Applicant Data On-Line Registration) είναι υποχρεωτική. Για τυχόν ερωτήσεις αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα PADOR, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο εξυπηρέτησης PADOR: europeaid-on-line-registration-hd@ec.europa.eu. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα αγγλικά.

Προθεσμία υποβολής «σημειωμάτων σύλληψης» (concept notes): 09-11-2009 (16:00, τοπική ώρα).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1251969401707&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=129053

ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ , ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ;

ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΑΦΙΔΩΣ ΣΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ; Μ.Κ.Ο. ;

Πρόσφατα Σχόλια